iPhone app

Bransjesøk

Du kan gjøre søket på Teleopplysning.no raskere ved å søke på spesifikke bransjer.Bedriftene er bransjesortert på hovedbransjer med underbransjer for mer spesifisert søk. Når du velger en bransje, vises bare de bedriftene som er registrert i denne gruppen.